sporządzanie notatkiCzynności notarialne

Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności notarialnych. W myśl Ustawy z dn. 14.02.1991 roku Prawo o notariacie wykonuję następujące czynności:

  • akty notarialne - umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, umowy majątkowe małżeńskie, umowy podziału majątku wspólnego etc,
  • akty poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczenia (daty, podpisu, zgodności z oryginałem okazanego dokumentu),
  • protokoły,
  • przyjmowanie depozytów (pieniędzy, dokumentów, danych zapisanych na informatycznym nośniku danych)
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Czynności notarialne mają moc dokumentu urzędowego i są objęte tajemnicą zawodową, z której notariusz może zostać zwolniony jedynie w wyjątkowych wypadkach.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje czynności w siedzibie kancelarii, w sytuacjach wyjątkowych może ich dokonywać  w miejscu zamieszkania klienta lub w innym miejscu, jeśli przemawia za tym jej charakter lub szczególne okoliczności.

Kancelaria gwarantuje krótkie terminy realizacji czynności. Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. Informacji związanych z czynnościami zaplanowanymi w  Kancelarii udzielamy mailowo oraz telefoniczne, a także bezpośrednio w kancelarii.

 

 


Mają Państwo pytania dotyczące moich usług? A może chcą umówić się na wizytę? Zachęcam do skorzystania z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Czytaj więcej